Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Buławy » 2 Buław

2 Buław

2 Buław

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - 2 Buław
autorytet, bogactwo, niezależność, samodzielność, umiejetność łączenia przeciwieństw, sukces, który nie daje jednak radości, bo izoluje od ludzi

2 Buław

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - 2 Buław
niedowartościowanie, kłopoty, zaskoczenie, trudności, strach, samotność

2 Buław

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

Karta 2 Buław (Dwójka Buław) zwana także 2 Kijów lub 2 Pałek, jak wszystkie karty Tarota z numerem dwa, oznaczają sprawy, w które zaangażowane są dwie osoby lub dwie strony problemu. Z tego też powodu, często 2 Buław wskazuje na partnerstwo lub konieczność dokonania jakiegoś wyboru w danej sprawie Pytającego. Ponieważ Dwójka Buław należy do koloru Buław wskazuje ona zazwyczaj na dwie strony sprawy, w którym wymagane są działania oraz zaangażowanie. 2 Buław często jednak mówi także o wewnętrznych wachania pomiędzy podjęciem jednej a drugiej decyzji, często związanych z dwoma przeciwstawnymi energiami np. dwie prace, dwie drogi, dwie osoby lub np. przeszłość i przyszłość (lewa i prawa strona). Karta Dwójka Buław wskazuje jednak także na dobre perspektywy nieznanej przyszłości.

2 Buław

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

Wszystkie karty Tarota w prostej pozycji oznaczają odblokowaną energię. Nie jest tutaj wyjątkiem 2 Buław, która w prostej pozycji jest często symbolem zdecydowania, negocjacji, pewności w działaniu oraz przygotowania do nowej drogi. Prosta Dwójka Buław może więc oznaczać pewnego rodzaju układ lub partnerstwo, a także bardzo często wskazuje na nieruchomości.

2 Buław

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Odwrócona dwójka Buław to zablokowana energia tej karty, która objawia się w niezdecydowaniu, uporze, dumie oraz w opóźnieniach w podjęciu decyzji. Karta 2 Buław odwrócona nie jest więc dobrym zwiastunem dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które zakładają udział dwóch osób lub stron. Karta 2 Buław w pozycji odwróconej wskazuje także na lekkomyślnie działanie lub problemy ze sprzedażą i kupnem nieruchomości. Może także wskazywać na problemy finansowe ze względu na zbyt pochopne decyzje. W partnerskie mówi o braku zrozumienia oraz blokadzie seksualnej.

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności