Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Śmierć

Śmierć

Śmierć

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-smierc
totalna zmiana w życiu, operacja, utrata kogoś ważnego, pożegnanie, koniec jakiegoś etapu w życiu, wydarzenia, których nie da się uniknąć, powrót do zdrowia, aby zaczęło się od nowego, stare musi odejść

Śmierć

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-smierc
transformacja, strach przed zmianami, kurczowe trzymanie się przeszłości, starych przekonań, związków, nieuleczalna choroba, myśli samobójcze, utrata nadziei, wiary w sens życia, lęk przed śmiercią i gruntownymi zmianami, depresja