Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Diabeł

Diabeł

Diabeł

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Diabeł
życie na uwięzi kogoś lub czegoś, uzależnienie, zło, nienawiść, przemoc, władza za wszelka cenę, kłamstwo, pożądanie, uwiedzenie, życie oparte na realizacji wszelkich pokus, uwolnienie zależy tylko od ciebie

Diabeł

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Diabeł
zazdrość, problemy z agresją i złością, bycie więźniem uzależnienia, nadużywanie władzy, despotyzm, pogarda dla ludzi i wszelkich wartości moralnych, religijnych, podejrzane techniki seksualne