Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Puchary » 4 Pucharów

4 Pucharów

4 Pucharów

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-4-pucharow
smutek, rozczarowanie, rozterki sercowe, apatia, tęsknota za partnerem

4 Pucharów

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-4-pucharow
koncentrowanie się w życiu na negatywnych myślach, wydarzeniach, zobojętnienie na świat zewnętrzny