Sprawiedliwość

Poznaj znaczenie karty Tarota Sprawiedliwość

Znaczenie karty Tarota Sprawiedliwość

Na karcie Sprawiedliwość (XI) dostrzec możemy siedząca na tronie królową, która ubrana jest w czerwoną togę z zielonym kołnierzem. Na jej głowie znajduje się trójzębna korona, która nawiązuje do sprawiedliwego działania w oparciu o rozum, miłość i dobrą wolę. Osoba na karcie Sprawiedliwość w Tarocie w prawej ręce trzyma miecz skierowany ostrzem ku górze, co wskazuje na korzystanie z siły własnego intelektu oraz sprawiedliwe i obiektywne działanie. Podobne znaczenie ma znajdująca się w jej lewej ręce waga, która podkreśla jej umiejętność znalezienie równowagi w podejmowanych decyzjach. Spod jej sukni wystaje prawa stopa, która interpretowana jest jako symbol świadomości. Z kolei nad nią widzimy złote niebo, które odnosi się do jasności jej umysłu. Karta Sprawiedliwość w Tarocie w swoim bezwzględnym wyrazie wskazuje przede wszystkim bowiem na dokonywanie oceny sytuacji bądź osób za pomocą logicznego myślenia. To karta, która przede wszystkim utożsamiana jest z sądem, który wymierza sprawiedliwość. Oznacza to, że decyzja zostanie podjęta w oparciu o przedstawione dowody i dokonane wcześniej czyny. Z tego powodu wyrok może mieć różne oblicza, a sama karta Sprawiedliwość kojarzona jest często z momentem oczyszczenia. Może ona wskazywać również na wewnętrzny osąd i podsumowanie dotychczasowych decyzji.

Znaczenie karty Sprawiedliwość w pozycji prostej

Karta Sprawiedliwość w pozycji prostej wskazuje przede wszystkim na moment rozliczenia dotychczasowych uczynków. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno Ciebie, jak i to Tobie może przypaść roli sędziego w cudzej sprawie. Niezależnie od tego pewne jest, że karta Sprawiedliwość w pozycji prostej wskazuje na surowy werdykt pozbawiony jakichkolwiek sentymentów. Z tego powodu karta zachęca do polegania wyłącznie na logicznym myśleniu, ale także znalezienia w swoim sposobie działania równowagi i sprawiedliwości. Należy jednak pamiętać, że prosta Sprawiedliwość nie wskazuje na obiektywny osąd, który utożsamiany jest z kartą Sąd Ostateczny. W tej sytuacji mamy do czynienia z subiektywną oceną opartą wyłącznie o pozyskane przez Ciebie informacje. Z tego powodu ważne jest przeanalizowanie wszystkich faktów i to na ich podstawie podjęcie odpowiedniej decyzji. Ponadto karta Sprawiedliwość w pozycji prostej może wskazywać na podejmowanie prawnych kroków, które w zależności od innych kart mogą przynieść Ci wyzwolenie z trudnej sytuacji, bądź też czas spłaty długów. Z tego powodu prosta Sprawiedliwość może być zapowiedzą wygranych spraw sądowych jak i powodzenia w sprawach formalnych. W uporządkowaniu spraw i zamknięciu problematycznego etapu życia może pomóc Ci osoba na formalnym stanowisku.

Znaczenie karty Tarota Sprawiedliwość w pozycji prostej na miłość, seks i relacje

Karta Sprawiedliwość w pozycji prostej w pytaniach o relacje może mieć dwa zupełnie różne oblicza. Z jednej strony może być ona oznaką równego i uczciwego traktowania przez obie strony. Jest zatem bardzo korzystnym znakiem w pytaniach o relacje biznesowe, w których istotne są przejrzyste i uczciwe warunki współpracy. Prosta Sprawiedliwość może także wskazywać na sformalizowanie trwającego związku podobnie jak w przypadku karty Kapłan. Najczęściej jedna Sprawiedliwość w pozycji prostej będzie zapowiadać czas podsumowania spraw uczuciowych. W tym przypadku decyzja będzie jednak podjęta wyłącznie w oparciu o chłodną kalkulację. Prosta Sprawiedliwość nie wskazuje więc na kierowanie się głosem serca, co w odniesieniu do intymnych relacji może być krzywdzące dla jednej ze stron. Ponadto karta Sprawiedliwość w pozycji prostej wskazuje na surową ocenę zachowania drugiej osoby, a czasem także ostateczne doprowadzenie jej przed sąd. Należy jednak podkreślić, że karta Sprawiedliwość w pozycji prostej jest również symbolem partnerstwa dlatego, jeżeli Twoje dotychczasowe postępowanie było uczciwe to możesz liczyć na pozytywny wynik Twojej sprawy. Karta zachęca więc do sprawiedliwego działania na rzecz drugiej osoby. Tylko szczere i dobre chęci pozwolą Ci stworzyć nową jakość w istniejącym lub nadchodzącym nowym związku.

Znaczenie karty Tarota Sprawiedliwość w pozycji odwróconej

Karta Sprawiedliwość w pozycji odwróconej bardzo często wskazuje na trudność w dokonaniu właściwej oceny sytuacji. Może wynikać to z przeważających u Ciebie emocji, niezdecydowania lub też niewystarczających informacji. W sytuacji, jeżeli to Ty zostaniesz poddany czyjejś ocenie możesz z kolei spodziewać się niesprawiedliwego wyroku, który najczęściej będzie miał dla Ciebie krzywdzące oblicze. W sporach sądowych karta odwrócona Sprawiedliwość wskazuje z kolei na przegrane sprawy, a czasem także na wręcz unikanie przez Ciebie prawnych konsekwencji. To także symbol problemów w sprawach formalnych, które mogą skutkować zerwaniem pewnej umowy, czy też współpracy. Odwrócona Sprawiedliwość może zapowiadać również sytuacje, w której doczekasz się krzywdzącej dla Ciebie opinii i doświadczenia ze strony pewnych osób nieuczciwego działania. Jeżeli obecnie jesteś ofiarą czyichś błędów to karta ta radzi, aby odrzucić poczucie winy i wyjść z tej problematycznej sytuacji korzystając z logicznego myślenia oraz dostępnych prawnych środków. Niezależnie od Twojego pytania nie możesz dać wyprowadzić się z równowagi i musisz wyciągnąć wnioski płynące z tej lekcji życia. Sprawiedliwość w pozycji odwróconej wskazuje również, aby wziąć odpowiedzialność za swoje wcześniejsze czyny oraz dokonać spłaty długów wobec innych osób.

Znaczenie karty Tarota Sprawiedliwość w pozycji odwróconej na miłość, seks i relacje

Karta Sprawiedliwość w pozycji odwróconej bardzo często wskazuje na problemy, które mogą skutkować zarówno zerwaniem zakończeniem relacji, czy też rozwodem. Symbolizuje ona zarówno problemy z logiczną oceną obecnej relacji, jak i ciągłą potrzebę dokonywania oceny partnera. W przypadku tej karty będzie jednak ona pozbawiona racjonalnych argumentów, a nacechowana głównie emocjami. Ponadto karta może wskazywać na nierówne traktowanie drugiej osoby bądź też doświadczanie w związku nieuczciwego działania. Odwrócona Sprawiedliwość wskazuje więc na moment, w którym należy wziąć odpowiedzialność za swoje wcześniejsze uczynki i dokonać oczyszczenia obecnej relacji. W przeciwnym razie możesz spodziewać się, że zrobi to ktoś inny, a Ciebie spotka surowy wyrok, który może być nieadekwatny do popełnionych błędów. W trwającej relacji Sprawiedliwość w pozycji odwróconej mówi również o problemach w komunikacji pomiędzy partnerami, a także wzajemnym obwinianiu się za obecne w niej problemy. Zachęca ona jednak do zajrzenia w głąb siebie i dokonania własnej oceny, zanim przyjdzie Ci sądzić inne osoby. W przypadku nowych relacji odwrócona Sprawiedliwość zachęca zachować zdrowy dystans oraz równowagę, a także starać się zbudować związek w oparciu o kompromis i zrozumienie.

Pozostałe informacje o karcie Tarota Sprawiedliwość

Inne nazwy karty Tarota Sprawiedliwość:

Reprobatio, Karma, Waga, Prawo, Władca Równowagi, Władczyni Równowagi, Córka Władcy Prawdy

Nazwa karty Tarota Sprawiedliwość w innych językach:

Justice, Die Gerechtigkeit

Grupa karty Tarota Sprawiedliwość:

Wielkie Arkana

Słowa kluczowe karty Tarota Sprawiedliwość:

Sprawiedliwość, uczciwość, bezstronność, wewnętrzna dyscyplina, odpowiadaj za siebie

Słowa kluczowe karty Tarota Sprawiedliwość w pozycji prostej:

Sprawiedliwość, podejmowanie kroków prawnych, spłata długów, wyznanie prawdy, działanie na rzecz sprawiedliwości, wezwanie do uczciwego postępowania, niewinność, rozważenie stanowiska dwóch stron

Słowa kluczowe karty Tarota Sprawiedliwość w pozycji odwróconej:

Rozstanie, rozwód, oszustwo, niepowodzenie, doświadczenie niesprawiedliwości, przegrana sprawa, konflikt z prawem, niesprawiedliwy wyrok, decyzja

Kolory karty Tarota Sprawiedliwość:

Czerwony, niebieski

Znaki zodiaku karty Tarota Sprawiedliwość:

Waga

Planety karty Tarota Sprawiedliwość:

Wenus

Żywioły karty Tarota Sprawiedliwość:

Powietrze

DOŁĄCZ DO KLUBU

Dołącz do klubu, aby wziąć udział w dyskusji "
Sprawiedliwość
"
    Damian 2021.02.24 - 21:08

    Zaputalem tarota „Czy Marta chce wznowienia naszego związku?” Odpowiedzią byla karta Sprawiedliwość w pozycji prostej. Jak mam rozumieć ta odpowiedź kart?

Welcome to Tarot Online

Install
×