Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Kapłanka

Kapłanka

Kapłanka

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Kapłanka
intuicja, tajemnica, mądrość, wiedza duchowa, spokój wewnętrzny, dobry kontakt z podświadomością, wrażliwość, poświęcenie, introwertyzm, matka, żona

Kapłanka

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Kapłanka
kompleksy, dewocja, fatalizm, strach przed życiem i ludźmi, problemy psychiczne, przywiązywanie wagi do tego co myślą i mówią inni, nadwrażliwość, cierpienie

Kapłanka

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

Kapłanka, zwana także Tarotową Arcykapłanką lub Papieżycą to druga karta z Wielkich Arkanów Tarota, która przedstawia siedzącą w kaplicy młodą kobietę ubraną w niebieską szatę oznaczoną symbolem księżyca. Kapłanka Tarotowa to postać dosyć tajemnicza, także w swoim dosłownym znaczeniu. Kapłanka Tarotowa najczęściej wskazuje w rozkładzie na kobietę, która jest bierna w swoim działaniu, posiada tajemnice oraz kieruje się głównie intuicją oraz emocjami. Chociaż Tarotowa Kapłanka może budzić odczucia kobiety chłodnej i niedostępnej, to jednak wewnątrz niej znaleźć możemy bardzo dużo ciepła niedostępnego dla osób niewtajemniczonych w życie Kapłanki. Sama Papieżyca (Arcykapłanka) może wskazywać także na sprawy związane z duchową sferą życia lub takie, w których nie ma znaczenia świat materialny. Kapłanka to bowiem symbol podświadomości (księżyc), a jej zajęte przez nią miejsce pomiędzy dwoma kolumnami oznaczonymi literami B (Boaz) i J (Jachyn) wskazują na wielką siłkę równowagi jaką wykazuje się Tarotowa Kapłanka. Tarotowa Kapłanka powiązana jest dosyć silnie z postacią Kapłana w Tarocie oznaczoną numerem V.

Kapłanka

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

Kapłanka, czy też Papieżyca/Arcykapłanka w Tarocie tak jak wszystkie karty Wielkich Arkanów Tarota mówią o sprawach o wielkiej wadze i znaczeniu w życiu Pytającego. Kapłanka w położeniu prostym może wskazywać na osobę w życiu Pytającego o cechach osobowości takich jak duża wrażliwość i wrażliwość. Kapłanka wskazuje także na to, że w sprawie, o której pytasz mogą być pewne tajemnice lub rzeczy, które nie wiesz. Papieżyca w pozycji prostej wskazuje także na ciążę, podświadomość, kochającą kobietę, matkę, żonę, poświęcenie, brak działania, a nawet ukryte wpływy. Kapłanka to też kobieta, która może posiadać umiejętności leczenia oraz głębokiego odczuwania spraw na poziomie intuicyjnym.

Kapłanka

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Odwrócona Kapłanka w Tarocie może wskazywać natomiast na nieszczęście, zbyt duża pasywność w działaniu, zamkniecie się w sobie, niestabilność emocjonalną oraz duchową, bądź też nawet uległość. Jak każda karta w odwrocie Papieżyca bowiem wykazuje negatywne cechy wyrażone w prostej pozycji tej karty. Jako wskazówka karta ta może radzić, aby otworzyć na się na zewnętrzny świat oraz zmierzyć z otaczającą rzeczywistością. W negatywnie Kapłanka może być także nadwrażliwą kobietą, a także mówić o ciąży, o której nie wie nawet sama pytająca.

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności