Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Puchary » Królowa Pucharów

Królowa Pucharów

Królowa Pucharów

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Królowa Pucharów
lekarka, terapeutka, bioenergoterapeuta, kochająca kobieta, poszukiwanie miłości, bogata osobowość, wrażliwość, jasnowidzenie, intuicja

Królowa Pucharów

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Królowa Pucharów
iluzoryczna miłość, nadwrażliwoś, zawód miłosny, rozczarowanie, utrata wiary w miłość