Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Umiarkowanie

Umiarkowanie

Umiarkowanie

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-umiarkowanie
zaufanie, równowaga, spokój wewnętrzny, harmonia, skromność, dyplomacja, umiejętność łączenia przeciwieństw, warto zająć się stroną duchową, potrzeba cierpliwości i rozwaga w działaniu

Umiarkowanie

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-umiarkowanie
brak równowagi, spokoju, powierzchowność, trudność w podjęciu decyzji, brak cierpliwości, zajmowanie się przeszłością lub przyszłością bez kontaktu z teraźniejszością, chaos w życiu, choroba