Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Mag

Mag

Mag

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Mag
początek, nowe możliwości, czas działania, odwaga, asertywność, siła woli, pewność siebie, wiedza, inicjatywa, podjęcie ryzyka, komunikacja, lider

Mag

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Mag
brak zdecydowania, odwagi, nieśmiałość, niedowartościowanie, strach przed ludźmi, depresja, intrygant, kłamca, manipulant

Mag

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

Karta Tarota Mag, to kolejna po Głupcu karta Wielkich Arkanów, która wskazuje na najważniejsze aspekty w życiu pytającego. Karta Mag budzi zazwyczaj pozytywne odczucia, ponieważ na jej obrazku widzimy pewnie stojącą osobę, która trzyma w ręce pałeczkę (buławę, kij), a przed nią na stole leżą pozostałe 3 symbole (żywioły) Tarota: puchar (kielichy), miecz i moneta (denary, pentakle). Nad głową Maga pojawia się symbol nieskończoności, a on sam ręką wskazuje w dół ogrodu otaczającego całą kartę. Co więc oznacza Mag? 4 symbole (żywioły) wskazują na wszechstronne zdolności i możliwości Maga w sprawie pytającego. Sama liczba jeden wskazuje natomiast na indywidualizm oraz moc stwórczą tej karty. Mag to zatem zdecydowane podjęcie inicjatywy i działania, jednak w przeciwieństwie do Tarotowego Głupca Mag dokładnie przemyśli swoje plany. Chociaż Mag nie oznacza dosłownie magika, to jednak można powiedzieć, iż jest w nim coś magicznego, wyjątkowego, co sprawia potrafi za sobą pociągnąć tłumy. Mag to bowiem mistrz perswazji, a czasem (w negatywie także manipulant).

Mag

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

O karcie Mag można by tak jak o każdej karcie Wielkich Arkanów Tarota pisać godzinami, jednak najlepiej cechy tej karty zobrazuje przedstawienie jej w pozytywnym i negatywnym położeniu (lub prostym i odwróconym). Karta Tarota Mag w prostej pozycji będzie więc wskazywać na chęć do działania, inwencję twórczą, błysk geniuszu, zdolności interpersonalne, sukces w działaniach wymagających intelektualnego wysiłku, początek lub coś nowego, aktywność oraz nieograniczone zasoby. Prosty Mag to także osoba będąca nauczycielem, bądź przewodnikiem o dużej charyzmie i sile przebicia.

Mag

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Ponieważ Tarotowy Mag jest wciąż na początku swojej wędrówki przez Wielkie Arkana (druga karta po Głupcu), w negatywie staje się on zupełnym przeciwieństwem swojej energii działając na szkodę innych osób. I tak Mag odwrócony może mówić o osobie, która jest manipulantem (wtedy ręka na dół wskazuje w górę, co oznacza dosłownie „obietnice bez pokrycia). Cechy odwróconego Maga to przede wszystkim zarozumiałość, egoizm, manipulacja, kłamstwa, wyrachowanie w działaniu, kradzież, oszukiwanie, bądź ukrywanie prawdy, wyrządzanie krzywdy i czynienie zła innym, brak pewności siebie lub silnej woli. Odwrócony Mag nie będzie więc dobrym omenem w przypadku pytań związanych z nowymi planami lub osobą, o którą pytasz (w tej sytuacji Mag przedstawi jej negatywne cechy).

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności