Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Mag

Mag

Znaczenie kart Tarota - Mag

Mag

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Mag

Mag

Karta w pozycji odwróconej

Mag

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

Karta Tarota Mag, to kolejna po Głupcu karta Wielkich Arkanów, która wskazuje na najważniejsze aspekty w życiu pytającego. Karta Mag budzi zazwyczaj pozytywne odczucia, ponieważ na jej obrazku widzimy pewnie stojącą osobę, która trzyma w ręce pałeczkę (buławę, kij), a przed nią na stole leżą pozostałe 3 symbole (żywioły) Tarota: puchar (kielichy), miecz i moneta (denary, pentakle). Nad głową Maga pojawia się symbol nieskończoności, a on sam ręką wskazuje w dół ogrodu otaczającego całą kartę. Co więc oznacza Mag? 4 symbole (żywioły) wskazują na wszechstronne zdolności i możliwości Maga w sprawie pytającego. Sama liczba jeden wskazuje natomiast na indywidualizm oraz moc stwórczą tej karty. Mag to zatem zdecydowane podjęcie inicjatywy i działania, jednak w przeciwieństwie do Tarotowego Głupca Mag dokładnie przemyśli swoje plany. Chociaż Mag nie oznacza dosłownie magika, to jednak można powiedzieć, iż jest w nim coś magicznego, wyjątkowego, co sprawia potrafi za sobą pociągnąć tłumy. Mag to bowiem mistrz perswazji, a czasem (w negatywie także manipulant).

Mag

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

O karcie Mag można by tak jak o każdej karcie Wielkich Arkanów Tarota pisać godzinami, jednak najlepiej cechy tej karty zobrazuje przedstawienie jej w pozytywnym i negatywnym położeniu (lub prostym i odwróconym). Karta Tarota Mag w prostej pozycji będzie więc wskazywać na chęć do działania, inwencję twórczą, błysk geniuszu, zdolności interpersonalne, sukces w działaniach wymagających intelektualnego wysiłku, początek lub coś nowego, aktywność oraz nieograniczone zasoby. Prosty Mag to także osoba będąca nauczycielem, bądź przewodnikiem o dużej charyzmie i sile przebicia.

Mag

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Ponieważ Tarotowy Mag jest wciąż na początku swojej wędrówki przez Wielkie Arkana (druga karta po Głupcu), w negatywie staje się on zupełnym przeciwieństwem swojej energii działając na szkodę innych osób. I tak Mag odwrócony może mówić o osobie, która jest manipulantem (wtedy ręka na dół wskazuje w górę, co oznacza dosłownie „obietnice bez pokrycia). Cechy odwróconego Maga to przede wszystkim zarozumiałość, egoizm, manipulacja, kłamstwa, wyrachowanie w działaniu, kradzież, oszukiwanie, bądź ukrywanie prawdy, wyrządzanie krzywdy i czynienie zła innym, brak pewności siebie lub silnej woli. Odwrócony Mag nie będzie więc dobrym omenem w przypadku pytań związanych z nowymi planami lub osobą, o którą pytasz (w tej sytuacji Mag przedstawi jej negatywne cechy).