Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Świat

Świat

Świat

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-swiat
znalezienie swojego miejsca w życiu,sukces materialny, radość, szczęście, nagroda, samoświadomość, odkrycie sensu swojego życia, swojej wartości, dojrzałość

Świat

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-swiat
stagnacja, ucieczka ze świata, zamknięcie w sobie, pułapka, z której nie widać wyjścia