Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Monety » As Monet

As Monet

As Monet

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - As Monet
sukces, dobrobyt, korzyści materialne, nagroda, zdrowie, chęć posiadania własnego domu, zmiana na lepsze, początek dobrego okresu finansowego

As Monet

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - As Monet
nastawienie materialne do życia, nędza duchowa, brak stabilizacji finansowej, trudności finansowe, chciwość, zablokowanie pieniędzy