Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Monety » 2 Monet

2 Monet

2 Monet

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - 2 Monet
zmienna sytuacja finansowa, ostrzeżenie przed kupowaniem na kredyt, lekkie i nierozważne traktowanie pieniędzy, zabawa, konieczność osiągnięcia równowagi finansowej

2 Monet

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - 2 Monet
rozrzutność, niekompetencja, długi, trudności ze spłatą kredytu