Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Wisielec

Wisielec

Wisielec

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-wisielec
opóźnienie, wycofanie ze świata do swojego wnętrza, okres czekania, medytacja, modlitwa, wizualizacja, afirmacja, przewartościowanie, proroctwo, należy ponieść jakąś ofiarę, by odmienić los na lepszy

Wisielec

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-wisielec
ucieczka od rzeczywistości w świat duchowy, nadużywanie używek, zobojętnienie, kryzys, stagnacja, skłonności masochistyczne, utknięcie w martwym punkcie, hamowanie rozwoju duchowego