Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-sad-ostateczny
przebudzenie do życia, bilans życia, wybaczenie dla siebie i innych, renta, emerytura, bilans życiowy, zwrócenie się ku Bogu i wartościom duchowym, powrót do zdrowia, rozwiązanie problemu

Sąd Ostateczny

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-sad-ostateczny
strach przed zmianami, śmiercią, tchórzostwo, słabość, brak wiary wewnętrznej