Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

Sąd Ostateczny

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Sąd Ostateczny
przebudzenie do życia, bilans życia, wybaczenie dla siebie i innych, renta, emerytura, bilans życiowy, zwrócenie się ku Bogu i wartościom duchowym, powrót do zdrowia, rozwiązanie problemu

Sąd Ostateczny

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Sąd Ostateczny
strach przed zmianami, śmiercią, tchórzostwo, słabość, brak wiary wewnętrznej

Sąd Ostateczny

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym chcemy dokonać bilansu i podsumowania tego co dokonaliśmy dotychczas. O takim właśnie momencie w życiu pytającego mówi karta Sąd, zwana także jako Sąd Ostateczny. Na karcie Tarota Sąd Ostateczny widzimy scenę wprost wyjętą z biblijnego sądu ostatecznego, jednak karta ta nie wiele ma wspólnego z końcem naszego życia, a bardziej wskazuje na pewien moment, w którym musimy dokonać rachunku sumienia. Karta Sąd to zdecydowanie karta, która rzadko wypada w moich rozkładach Tarota, jednak uważam ją za bardzo pozytywną i obiecującą kartę na każde pytanie. Zapowiada zmiany i oczyszczenie, a także opatrzność sił wyższych. Karta Sąd Ostateczny mówi o tym, że gdy pewien etap w naszym życiu się kończy, należy dokonać jego podsumowania, jednak nie przed Bogiem, lecz przed sobą samym przede wszystkim. Ponieważ karta Sąd Ostateczny występuje przed kartą Świat, która zamyka Wielkie Arkana Tarota, istotne jest, aby dokonać takiego rachunku sumienia chcąc w pełni ukończyć tę drogę, którą rozpocząć głupiec na samym jej początku.

Sąd Ostateczny

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

Odwrócona karta Sąd może mówić, że uciekasz przed odpowiedzialnością na swoje czyny lub nie chcesz dokonać w sobie niezbędnych zmian, które pozwolą Ci zamknąć pewien etap w swoim życiu. Odwrócony Sąd w Tarocie Online oznacza także konieczność przejścia zmian, które mogą być dla Ciebie bolesne, lecz są konieczne. To unikanie prawdy oraz pomocy innych osób, a także lekceważenie informacji, które do Ciebie przychodzą. Jako, że na karcie Sąd Ostateczny widzimy także rodzinę, karta w odwróceniu może wskazywać na problemy rodzinne, zwłaszcza takie, które są trudne, bądź niemożliwe do rozwiązania. To także zła lub fałszywa ocena rzeczywistości otaczającą osobę, która wyciągnęła tę kartę Tarota.

Sąd Ostateczny

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

W negatywnie, karta Świat ciągle posiada delikatny wydźwięk, jednak zablokowana energia tej karty wskazuje na pewne komplikacje. Przypomina mi się sytuacja kiedy osoba pytająca o wyjazd za granicę wylosowała odwróconą kartę Świat. W tej pozycji mówi ona o tym, aby nie wyjeżdżać, ponieważ świat nie stoi już dla nas otworem. Było to na tydzień przed wybuchem pandemii koronawirusa w Polsce. Karta Świat w odwróceniu mówi zdecydowanie o izolowaniu się od świata zewnętrznego lub nawet samotności. To brak satysfakcji, niemożność działania (osoba na karcie trzyma Buławy – symbol działania) oraz trudność z zamknięciem pewnego etapu w swoim życiu np. w obawie przed zmianami.

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności