Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Miecze » 2 Mieczy

2 Mieczy

2 Mieczy

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-2-mieczy
zawieszenie broni, blokada emocjonalna, odcięcie od świata i ludzi, wrogość, oziębłość emocjonalna, choroba, zamknięcie w sobie

2 Mieczy

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-2-mieczy
fałsz, obłuda, niewierność, mściwość, brak tolerancji, zamknięcie w swoich sztywnych poglądach, odmowa innego spojrzenia na siebie, świat i sytuacje, ucieczka od ludzi