Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Puchary » Paź Pucharów

Paź Pucharów

Paź Pucharów

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Paź Pucharów
dzieci, młodzież, zaproszenie na imprezę, romantyczne spotkanie, spontaniczność, wrażliwość

Paź Pucharów

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Paź Pucharów
odwołanie spotkanie, oferta, zaproszenie jest pomyłką, uwiedzenie, iluzja, podstęp