Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Wielkie Arkana » Cesarz

Cesarz

Cesarz

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Cesarz
autorytet, bezpieczeństwo, męskość, ojciec, dojrzałość, odpowiedzialność, odwaga, stabilność finansowa, sukces, ojciec, szef, mąż

Cesarz

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Cesarz
słabość wewnętrzna, brak autorytetu, niedojrzałość, nadużywanie władzy, despotyzm, brak stabilności zawodowej, niezdolność podejmowania dojrzałych decyzji, utrata władzy

Cesarz

OGÓLNE ZNACZENIE KARTY

Tarotowe czwórki to symbol stabilności, trwałości i trwających struktur, w których sam Cesarz czuje się najlepiej. Karta Cesarza następuje zaraz po karcie Cesarzowej i jak można słusznie odczytać Cesarz jest archetypowym mężem Cesarzowej, królem sprawującym najwyższą władzę. Karta Cesarz zwana także czasami jako Władca (Władczyni) symbolizowana jest także przez barana, którego możemy znaleźć na karcie jako przyozdobienie jego tronu. Symbolika barana wskazuje na mocny charakter, agresję, upartość (trwałość) i wolę. W Tarocie, także w Wielkich Arkanach, nie ma bowiem drugiej takiej postaci jak Cesarz, która miałaby choćby zbliżoną władzę. Karta ta jednoznacznie wskazuje na dojrzałego, starszego mężczyznę, który zasiadając na tronie swoim chłodnym wzrokiem i poważną posturą dba o porządek. Cesarz rozdaje bowiem karty i wyznacza innym zadania oraz granice, których przekroczyć nie mogą. Cesarz jest totalnym dominatorem i może swoją postawą budzić strach, jednak bać mogą się go tylko jego wrogowie. Sam Cesarz jest bowiem (w prostej pozycji) dobrym władcą, który zawsze sprawiedliwie dba o potrzeby ludzi, którzy mu podlegają.

Cesarz

KARTA W POZYCJI PROSTEJ

Tak jak każda karta Tarota, także Cesarz ma swoje ciemne strony, w których może on popadać w despotyzm, bezwzględność, tyranią, egoizm lub zależność od osoby o takich cechach charakteru. Cesarz w Tarocie w pozycji odwróconej nie będzie więc dobrym władcą, a kimś kto dla swoich celów działa destruktywnie na otoczenie. Odwrócony Cesarz może być zanadto surowy, zbyt wymagający oraz może on nie doceniać innych ludzi, zwłaszcza na niższych stanowiskach niż on sam. Jednak nawet odwrócony Cesarz, to wciąż ten sam Władca, być może w dużo gorszym wydaniu, lecz ciągle mający totalną władzę nad nami.

Cesarz

KARTA W POZYCJI ODWRÓCONEJ

Często mówi się, że karta Cesarzowa nawet w negatywnie jest dobrym znakiem w rozkładzie Tarota. Niestety, jak każda odwrócona karta, także i Cesarzowa ma swoje ciemne strony. Będą. nimi lenistwo, materializm, próżność, rozwiązłość, problem w realizacji założonych planów lub zbyt duże mniemanie. Karta może w tej pozycji mówić także o problemach z zajściem w ciążę lub zawodowych. Wskazuje także na nadużywanie swojej władzy i pozycji . W przypadku mężczyzn, Władczyni może wskazywać na problemy z matką lub żoną lub bliską osobę o cechach tej karty Tarota.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wypowiadając się na stronie Tarot Online akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Jeżeli akceptujesz naszą politykę prywatności kliknij w przycisk. AKCEPTUJĘ