Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Monety » Król Monet

Król Monet

Król Monet

Karta w pozycji prostej

znaczenie-kart-tarota-krol-monet
bankowiec, makler, handlarz nieruchomościami, człowiek na stanowisku, sukces materialny, bezpieczeństwo finansowe

Król Monet

Karta w pozycji odwróconej

znaczenie-kart-tarota-krol-monet
materialista, tyran, leń, utrata bezpieczeństwa finansowego, korupcja, ostrzeżenie przed obżarstwem, otyłością, brakiem ruchu