Tarot Online » Znaczenie kart Tarota » Małe Arkana » Monety » Król Monet

Król Monet

Król Monet

Karta w pozycji prostej

Znaczenie kart Tarota - Król Monet
bankowiec, makler, handlarz nieruchomościami, człowiek na stanowisku, sukces materialny, bezpieczeństwo finansowe

Król Monet

Karta w pozycji odwróconej

Znaczenie kart Tarota - Król Monet
materialista, tyran, leń, utrata bezpieczeństwa finansowego, korupcja, ostrzeżenie przed obżarstwem, otyłością, brakiem ruchu

Strona Tarot-Online.com.pl używa pliki cookies. Zaakceptuj to, aby móc korzystać z Tarota Online. Akceptuję Polityka Prywatności